Перевірка набутих практичних вмінь і навичок

Ключовим завданням коледжу є забезпечення якості підготовки фахівців та орієнтації на кінцевий результат: знання, уміння та навички випускників, що повинні бути застосовані на використання під час виконання професійних обов`язків.

Ефективний метод діагностики якості вмінь та навичок майбутніх спеціалістів техніків – технологів з виробництва та переробки продукції тваринництва - практичний залік.

Практичний залік це обов`язковий компонент контролю залишкових знань і вмінь студентів, отриманих протягом навчання та після проходження студентами технологічної та переддипломної практик.

Так 21.02.2017 року був проведений практичний залік для студентів групи ТТ – 41.

Студенти показали високий рівень набутих навичок та вмінь, продемонстрували готовність до самостійного вирішення виробничих ситуацій.

Найкраще показали свої практичні навички такі студенти:

1. Згода Ірина;

2. Ромасенко Іван;

3. Шелудько Євген.

Зараз студенти готуються до участі в On-line тестуванні за професійним спрямуванням через мережу Інтернет.

практичний залік для студентів групи ТТ – 41 практичний залік для студентів групи ТТ – 41 практичний залік для студентів групи ТТ – 41

Голова циклової комісії зоотехнологічних дисциплін О.Є. Калініченко

 
Агрометеопост коледжу
Банер
Публікації
Банер
Офіційні представництва
Банер
Банер
Наші партнери