Розклад занять
Правила прийому
Дистанційний вступ
Банер
Захист прав людини
Історія коледжу
Банер
Наша гордість
Банер

Завдання для дистанційної форми навчання студентів із предметів загальноосвітнього циклу

Хімія І курс


Тема: Узагальнення знань з теми: «Вуглеводні».
Література: Ярошенко О.Г. Хімія, 2018, 10 кл. ст.67
Завдання 1, 4, 5, 6, 10, 13, 15, 24.
Тема: Спирти.
Література: Ярошенко О.Г. Хімія, 2018, 10 кл.§11
Завдання 5, 6.
Тема: Хімічні властивості спиртів.
Література: Ярошенко О.Г. Хімія, 2018, 10 кл. .§12
Завдання: виконати впр.3.
Тема: Фенол.
Література: Ярошенко О.Г. Хімія, 2018, 10 кл. .§13.14
Завдання: впр.2 ст. 185

Хімія ІІ курс


Тема: Біологічне значення металічних і неметалічних елементів.
Література: Ярошенко О.Г. Хімія, 2019, 11 кл. .§32.
Завдання: впр.3
Тема: Генетичні зв`язки між класами сполук.
Література: Ярошенко О.Г. Хімія, 2019, 11 кл. .§34.
Завдання: впр.4.
Тема: Якісні реакції.
Література: Ярошенко О.Г. Хімія, 2019, 11 кл. .§33.
Завдання: впр.2.

Географія


Тема: Австралія.
Література: Довгань Г. Географія, 2018, 11кл. .§27
Завдання на ст.156.
Тема: Загальний огляд Америки.
Література: Довгань Г. Географія, 2018, 11кл. .§30, 31
Завдання: практична робота 5 ст.166.
Тема: Особливості економіки країн Америки.
Література: Довгань Г. Географія, 2018, 11кл. .§32,33
Завдання географічні дослідження ст. 182.
Тема: Сполучені Штати Америки.
Література: Довгань Г. Географія, 2018, 11кл. .§34, 35
Завдання практ. ст.192.

Неорганічна хімія


Тема: Будова атома хімічних елементів.
Література: Глінка Г. Л. посібник з хімії (електронний варіант)
Завдання: 1,2 в кінці ІІ розділу.
Тема: Періодична система хімічних елементів.
Література: Глінка Г.Л. посібник з хімії(електронний варіант).
Завдання: підготувати повідомлення про відкриття періодичного закону.
Тема: Типи хімічного зв`язку.
Література: Глінка Г.Л. посібник з хімії(електронний варіант).
Завдання: дати відповіді на запитання в кінці ІІІ розділу.

Біологія, екологія


Тема: Способи терморегуляції організмів. Симбіоз та його форми.
Література: Валерій Соболь Біологія і екологія, 11 кл.
Ст.38 -41 та ст.46 -49
Завдання.
1.Опишіть яке значення різних форм симбіозу для біорізноманіття планети.
2.Як відбувається терморегуляція тіла організмів?

Тема : Організм як середовище мешкання. Адаптації паразитів до мешкання в організмі хазяїна.
Завдання.
1.Опрацювати матеріал підручника.
2.Скласти схему класифікації форм паразитизму.
3.Як організм хазяїна відповідає на оселення паразитів?
Література: Валерій Соболь Біологія і екологія, 11 кл.
Ст.50 -63.


Фізика і астрономія 1 курс


1.Тема: Електронний струм у розчинах і розпалах електролітів.
Література: А.Е. Генденштейн, Фізиа 11 кл. §9 ст 72-75
Матеріал прочитати, вислати основне, дати відповіді на запитання (ст76)
Д/з Завдання 6 ст 76.
2. Тема: Газові розряди та їх застосування.
Література: А.Е. Генденштейн, Фізиа 11 кл. §10 ст.77-80.
Опрацювати матеріал, скласти конспект.
Д/з задача №9 ст81.

3.Тема:електричний струм у вакуумі.
Література: А.Е. Генденштейн, Фізиа 11 кл. §12 ст89-92.
Вивчити матеріал теми, скласти конспект.
Д/з Завдання 6-8 ст94.
4.Електронна і магнітна взаємодії
Література: А.Е. Генденштейн, Фізиа 11 кл. §13 ст 103-105.
Опрацювати матеріал, основне законспектувати
Д/з Запитання 1-4 ст111.
5. Магнітне поле струму.
Література: А.Е. Генденштейн, Фізиа 11 кл. §13 ст 106-110.
Прочитати та виписати виділене в тексті, малюнок ст107.
Д/з Записати 5-10 ст111.

Фізика і астрономія 2 курс
1.Вимірювання небесних світил
Література: М.П. Пришляк Астрономія §6 ст 46-48.
Прочитати, законспектувати матеріал.
Д/з Тести, ст55.
2.Сучасні наземні і космічні телескопи.
Література: М.П. Пришляк Астрономія §6 ст.49-54
Прочитати, виписати тези.
Д/з 6-10 ст55.
3.Земля і місяць
Література: М.П. Пришляк Астрономія §7 ст56-63
Вивчити матеріал, Замалювати мал.7.8;7.9
Д/з тести ст64.
4.Планети земної групи
Література: М.П. Пришляк Астрономія §8 ст65-72.
Опрацювати матеріал, законспектувати текст
Д/з тести ст73.
5.Планети – гіганти
Література: М.П. Пришляк Астрономія §9 ст74 – 79.
Прочитати, виписати схожість і відмінність планет.
Д/з тести, 79.

Англійська мова 1 курс


1.Природа і погода. Природні катаклізми. Причини і наслідки.
впр.7 ст109 (повідомлення»День захисту довкілля»
впр.5 ст113 (читання, переклад)
впр. 11 ст.120 (доповнити речення)
Розвиток навичок письма. Лист на електронну пошту.
Група Т-31
1.Економіка с/г.
Поняття і структура агропромислового комплексу.
•вивчити основну лексику з теми «Засоби виробництва та інвестиції у с/г галузі тваринництва.
•скласти анотацію тексту, відгук.
В-31
Основи терапії
Лексика і термінологія, робота з текстом, побудувати діалог зі змістом тексту.

Мистецтво


Тема: Мистецтво культурного Європейського регіону – Іспанія.
Завдання підготувати доповідь.
Література: Комаровська О.А. Мистецтво 10-11 кл 2018 р.
Тема: Мистецтво культурного Європейського регіону – Франція.
Задання: презентація – розповідь про жанри циркового мистецтва.
Література: Комаровська О.А. Мистецтво 10-11 кл 2018 р.

Тема: Мистецтво культурного Європейського регіону – Бельгія і Нідерланди.
Завдання: дослідити художників Бельгії та Нідерландів. Мистецтво 10-11 кл 2018 р.

Тема: Мистецтво культурного Європейського регіону – Німеччина.
Завдання дізнатися про живопис Лукаса Кранаха старшого.
Література: Комаровська О.А. Мистецтво 10-11 кл 2018 р.

Інформатика та комп’ютерна техніка Т-21


Тема Сервісне програмне забезпечення
Л. Програми обслуговування дисків.
П. Робота з програмами обслуговування дисків


Комп’ютеризація с/г тварин В-41


Л. Система управління Б.Р.Access
Пр. створення бази даних. Основні команди роботи з Б.Р.
Пр. Полшук потрібних даних Виведення Результатів роботи на друк.

Вища математика (Т-21)

1.Поняття про лінії другого порядку на площині. Загальне рівняння лінії
другого порядку площині. Коло. Еліпс. Парабола, Гіпербола.
І.І. Литвин «Вища Математика»
§ 16.1-16.5, стор. 315-333 – скласти конспект
Виконати: №2, стор. 324, №3, стор.328, №6, №13, стор. 334

2.Застосування властивостей кривих другого порядку до розв`язування
прикладних задач
І.І. Литвин «Вища Математика»
§ 16(1-5) – скласти конспект
Виконати: №14,№30, стор. 334,335

3.Системи лінійних нерівностей. методи їх розв`язування.
І.І. Литвин «Вища Математика»
М.В. Богомолов Практичні заняття
§ 2,3,4 – скласти конспект, стор. 25-34
Виконати вправи: №15 (1-4), №16 (1-4), №19 (1,2), стор. 29


Математика (І курс)

Заняття 49,50
1.Ознаки сталості функцій
Г.П. Бевз, В.Г. Бевз «Математика» 10 клас, 2018 р.
§ 17, стор. 136-138
Скласти короткий конспект.
Виконати вправи: А №644 (а,б), стор. 140

Заняття 50
1.Достатні умови зростання і спадання функції.
Г.П. Бевз, В.Г. Бевз «Математика» 10 клас, 2018 р.
Опрацювати самостійно матеріал, стор. 134
Виконаємо разом: 2,3, стор. 138
Виконайте усно:№624 (а,б), стор. 140,а відповіді записати в конспект.
Виконати вправи: А №630 (а,б), стор. 140

Заняття 51
1.Екстремуми функції.
Г.П. Бевз, В.Г. Бевз «Математика» 10 клас, 2018 р.
Виконаємо разом 1, стор. 138 – все записати в конспект
Перевірте себе: 1-5, стор. 137 – все записати в конспект
Виконати вправи: А №639 (в) №640 (в), стор. 140


Математика (ІІ курс)

1.Кулі і сфера, переріз кулі.
Г.П. Бевз, В.Г. Бевз «Математика» 11 клас, 2019 р.§ 22, стор. 199-203 – скласти конспект
Виконаємо разом: №1,2, стор. 203
Виконати вправи: А №514, 515, стор. 204

2.Випадкова подія. Відносна частота подій.
Ймовірність подій.
Г.П. Бевз, В.Г. Бевз «Математика» 11 клас, 2019 р.§ 14, стор. 112-117 – скласти конспект§ 15, стор. 121-125 – скласти конспект
Виконаємо разом: №1,2, стор. 116 №1, стор. 125
Виконати вправи: А №513, 515, стор. 117

3.Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми та добутку.
Г.П. Бевз, В.Г. Бевз «Математика» 11 клас, 2019 р.§ 10, стор. 83-87 – скласти конспект
§ 11, стор. 90-93 – скласти конспект
Виконаємо разом: №1,2, стор. 86 №1, стор. 125
Виконати вправи: А №373, 374, стор. 87

4.Вибіркові характеристики: розмах, вибірки, мода, медіана, середнє значення.
Г.П. Бевз, В.Г. Бевз «Математика» 11 клас, 2019 р.
§ 12, стор. 96-99 – скласти конспект
Виконайте усно: №452-454, стор. 99, відповіді записати в конспект.
Виконати вправи: А №457 (ЗНО 2018), стор. 99
№463, стор. 100

Укр. літ. (1 курс)

1.В. Винниченко. Скласти хронологічну таблицю за творчістю письменника.
Прочитати новелу «Момент». Висловити власні судження на тему: «Актуальність новели «Момент».
2.М.Вороний. Скласти хронологічну таблицю за творчістю поета. Зробити ідейно-художній аналіз поезії «Блакитна Панна». Вивчити цю поезію напам`ять.
3.О. Олесь. Ознайомитись з життям та творчістю. Написати повідомлення «О. Олесь та Сумщина».
Зробити ідейно-художній аналіз поезії «Чари ночі». Вивчити цю поезію напам`ять.

Укр. літ. (2 курс)

1.О. Довженко. Скласти хронологічну таблицю за творчістю письменника.
2.Прочитати кіноповість «Зачарована Десна» та зробити ідейно-художній аналіз твору.
3.Переглянути кіноповість «Україна в огні», написати рецензію на переглянутий кінофільм.

О.Гончар. Зробити загальну характеристику творчості. Прочитати новелу «Модри камень», зробити її ідейно-художній аналіз.
1.У чому виражені стилістичні можливості морфологічних одиниць? (у морфологічних формах, категоріях, значеннях слів).
2.Яких змін зазнали категорії року за визначенням осіб за професією.


Укр. мова (1 курс)

1.Складні випадки відмінювання іменників.
2.Відмінкові закінчення іменників з конкретним чи абстрактним значенням.
3.Закінчення іменників ІІІ відміни в орудному відмінку.
4.Кличний відмінок. Творення чоловічих та жіночих імен по батькові.
Скласти опорний конспект до кожної теми. Написати еге «Гаджети чи реальне спілкування?» Записати 15 чоловічих імен, утворити від них чоловічі та жіночі імена по батькові та поставити їх у кличному відмінку.

Укр. мова (2 курс)

1.Стилістичні особливості частин мови. Написати еге «Національні архітектурні традиції».
2.Практична риторика. Інформаційні жанри (інструкція, повідомлення). Написати повідомлення на сайт коледжу.
3.Діалогічні жанри (бесіда, телефонна розмова, листування).
Скласти пам`ятку: «Правила ведення телефонної розмови».
Написати лист першій вчительці.
4.Оцінювальні жанри (похвала, рецензія, характеристика). Скласти опорний конспект. Написати рецензію на переглянутий кінофільм.

Губа О.П.

Фізкультура (1 курс)

Тема:1. Правила гри в баскетбол.

Тема:2. Стійки баскетболіста.

Тема:3. Види передач.

Тема:4. Ведення м'яча на місці, в русі.

Тема:5. Кидки м'яча в кошик.

Література: Руденко Є. В., Тучинська Т. А. "Баскетбол" ст. 10 - 72.

Завдання:

1. Опрацювати матеріал, написати опорний конспект.

2. Скласти пам'ятку "Техніка безпеки на заняттях баскетболом".

3. Написати повідомлення "Зародження та становлення баскетболу в Україні".

Фізкультура (2курс)

Тема:1. Правила гри в баскетбол.
Тема:2. Стійки баскетболіста. Види передач. Ведення м'яча на місці, в русі. Кидки м'яча в кошик.
Література: Руденко Є. В., Тучинська Т. А. ст. 10 - 72.
Завдання: 1. Опрацювати матеріал, скласти тези. 2. Скласти пам'ятку "Техніка безпеки на заняттях баскетболом".
Тема:3. Легка атлетика. Біг на короткі дистанції. ст. 65 - 83.
Тема:4. Метання малого м'яча. ст. 160 - 165.
Тема:5. Стрибки у довжину. ст. 132 - 139.
Література: Ахметов Р. Ф., Максименко Г.М. "Легка атлетика"
Завдання: 1. Висловити власні судження на тему: "Оздоровче значення занять легкою атлетикою". 2. Написати повідомлення "Видатні легкоатлети Сумщини".

Карпенко Л.В
Фізичне виховання для студентів групи В-31 та Т-31

Тема: 1.Баскетбол. Техніка безпеки на заняттях баскетболом. Історія виникнення баскетболу. Правила гри. Стійки баскетболіста. Види передач. Ведення м’яча на місці, в русі.
Література: Руденко Є. В., Тучинська Т. А."Баскетбол" ст.10 - 72.
Завдання:1.Опрацювати матеріал. 2.Скласти пам'ятку "Техніка безпеки на заняттях баскетболом".


Тема:2.Засоби й способи ведення гри.Техніка гри. Класифікація техніки гри.
Література:Я.С.Бойко, Є.В.Кравчук"Баскетбол" ст.9-10
Завдання: Опрацювати матеріал та скласти опорний конспект, дати відповідь на контрольні запитання.

Тема:3.Техніка нападу. Техніка пересувань у нападі
Література :Я.С.Бойко, Є.В.Кравчук "Баскетбол"ст.11-13
Завдання:Опрацювати матеріал та скласти опорний конспект, дати відповідь на контрольні запитання.

Тема:4.Гігієна баскетболіста. Ловіння, ведення м’яча Кидки м’яча в кошик.
Література:Я.С.Бойко, Є.В.Кравчук "Баскетбол"ст.14-22
Завдання:Опрацювати матеріал та скласти опорний конспект, дати відповідь на контрольні запитання.

Тема:5.Передачі мя`ча. Вплив занять баскетболом на організм людини.
Література:Я.С.Бойко, Є.В.Кравчук"Баскетбол" ст. 22
Завдання:Опрацювати матеріал та скласти опорний конспект, дати відповідь на контрольні запитання.

 
Відеодайджест
Офіційні представництва
Банер
Банер
Наші партнери