Правила прийому
Дистанційний вступ
Банер
Історія коледжу
Банер
Наша гордість
Банер

Положення про мотиваційний лист

Положення про мотиваційний лист вступ 2023

Положення про мотиваційний лист вступ 2023

І. Загальні положення

1.1. Мотиваційний лист – це документ, що складається і подається вступником до Відокремленого структурного підрозділу «Маловисторопський фаховий коледж імені П.С.Рибалка Сумського НАУ», у якому пояснюють причини, через які вступник вважає себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну спеціальність (освітню програму). Це спосіб пізнати кандидата більш цілісно і персоналізовано, зрозуміти чому саме він повинен стати здобувачем освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра.

1.2. Мотиваційний лист обґрунтовує бажання вступника навчатися для здобуття освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра за конкретною освітньо-професійною програмою в ВСП «Маловисторопський фаховий коледж імені П.С. Рибалка Сумського НАУ» та визначає коло професійних інтересів і рівень мотивації до навчання.

ІІ. Критерії оцінювання мотиваційних листів

Основними критеріями оцінювання мотиваційного листа є:

  • відповідність чіткої структури;
  • рівень мотивації щодо вступу до коледжу на відповідну спеціальність (освітню програму);
  • рівень цілепокладання (розуміння цілей та шляхів реалізації);
  • рівень усвідомлення відповідності якостей вступника та вимогам щодо професії;
  • академічні та професійні досягнення, що відповідають змісту і вимогам освітньої програми;
  • перспективи застосування одержаних знань у майбутній професійній діяльності;
  • грамотність.

ІІІ. Структура мотиваційного листа.

1. Лист має бути написаний за структурою:

«Шапка» - частина листа, де містяться відомості про адресата (назва закладу фахової передвищої освіти, в який планує вступати), прізвище та ініціали директора коледжу та вступника (прізвище, ім’я, по батькові, адреса, номер телефону). Інформація розташовується у правому верхньому куті листа.

«Вступ». У цій частині варто коротко пояснити, чому вступник обрав для навчання саме ВСП «Маловисторопський фаховий коледж імені П.С.Рибалка Сумського НАУ» і як, на його думку, навчання в коледжі сприятиме його професійному розвитку і зростанню. Зазначити мету вступу саме на обрану спеціальність.

«Основна частина». Ця частина може складатися з двох-трьох абзаців. Перший абзац можна розпочати з характеристики професійних цілей вступника, описати, що саме цікавить в обраній ним освітній програмі та професії, ким він бачить себе після завершення навчання.

У наступному абзаці вступнику потрібно описати:

  • свої здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи у навчанні, участь у конкурсах, олімпіадах, володіння іноземними мовами тощо з наданням відповідних доказів у вигляді грамот, сертифікатів тощо);
  • здобуті знання та навички, які допоможуть при навчанні по обраній спеціальності;
  • хороші академічні результати з певних предметів, які пов’язані з освітньою програмою та ін.

Важливою складовою мотиваційного листа може бути інформація про особисті навички, важливі для здобуття окремих професій та подальшої успішної роботи за фахом (чи комунікабельна ви людина, чи знаходите спільну мову в колективі, чи є стимул навчатися та розпочинати власний проект. Варто наголосити на своїх цілях та планах на майбутнє).

Можливо навести приклади осіб, які рекомендували навчання в коледжі.

Заключна частина має завершуватися коротким підсумком у два-три речення, який підтверджує готовність вступника навчатися, вказує на його впевненість у правильному виборі освітньої програми.

Обсяг мотиваційного листа – одна - дві сторінки, папір формату А4, шифр вибору Times New Roman Cyr, кегль 14 рt, міжрядковий інтервал 1,5 см, всі поля 2 см.

Мотиваційний лист має бути написаний державною мовою. Важливо перевірити мотиваційний лист щодо грамотності – граматичної, орфографічної, пунктуаційної.

ІV. Порядок оцінювання мотиваційних листів

Мотиваційні листи подаються до Приймальної комісії ВСП «Маловисторопський фаховий коледж імені П.С.Рибалка Сумського НАУ» відповідно до затверджених Правил прийому:

1. На офіційну електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду . У темі листа вступник обов’язково прописує «Мотиваційний лист», вказує прізвище, ім’я, по батькові, в тексті листа зазначає спеціальність;

2. особисто до Приймальної комісії ВСП «Маловисторопський фаховий коледж імені П.С.Рибалка Сумського НАУ» (с. Малий Вистороп, вул. Рибалка 1, навчальний корпус, каб 214);

3. Мотиваційні листи оцінюються комісією відповідно до черговості надходження. Оприлюднення результатів – відповідно до затверджених Правил прийому.

Положення про мотиваційний лист в форматі PDF
 
Відеодайджест

Офіційні представництва
Банер
Банер
Наші партнери