Правила прийому
Дистанційний вступ
Банер
Історія коледжу
Банер
Наша гордість
Банер

Положення про проведення співбесіди для вступу до ВСП «Маловисторопський фаховий коледж імені П.С. Рибалка Сумського НАУ»

Положення про мотиваційний лист вступ 2023

Положення

про проведення співбесіди для вступу до

ВСП «Маловисторопський фаховий коледж

імені П.С. Рибалка Сумського НАУ»

Співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає очне або дистанційне (за рішенням закладу освіти) оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) вступника з одного або двох предметів, за результатами якої виставляється одна позитивна оцінка за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»);

Проводиться відповідно до Правил прийому до ВСП «Маловисторопський фаховий коледж імені П.С. Рибалка Сумського НАУ» в 2023 році.

Для організації вступних випробувань у формі співбесіди створюються комісії. Допускається включати до складу цих комісій викладачів інших навчальних закладів і працівників науково-дослідних установ за рекомендаціями керівництва за місцем їх основної роботи.

Повноваження комісій для проведення співбесід визначаються директором коледжу відповідно до Положення про приймальну комісію ВСП «Маловисторопський фаховий коледж імені П.С. Рибалка Сумського НАУ».

Термін повноважень комісії для проведення співбесід становить один рік.

Голови предметних екзаменаційних комісій щорічно складають і подають на затвердження голові приймальної комісії всі необхідні екзаменаційні матеріали: програми співбесіди, критерії оцінки відповіді, контрольні завдання із профільних предметів, тестові завдання тощо, які підписуються головою відповідної предметної комісії та затверджуються головою приймальної комісії.

Співбесіду з кожним абітурієнтом проводять не менше двох членів комісії по проведенню співбесіди. Сторонні особи без дозволу голови приймальної комісії не допускаються.

Співбесіду проводять у відповідності з підготовленим розкладом. Додаткові дані проведення співбесіди назначаються у разі продовження термінів прийому документів та зарахування.

Під час проведення співбесіди вступникам забороняється використовувати підручники, засоби технічної інформації, мобільні телефони, калькулятори з розширеними функціями, навчальні посібники та інші матеріали, що не передбачені рішенням Приймальної комісії. В разі користуванням вступником під час співбесіди сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням), він відсторонюється від участі у співбесіді.

Співбесіда повинна мати характер індивідуальної бесіди з кожним вступником. Під час співбесіди екзаменатор записує питання й відмічає правильність відповідей в листку співбесіди, листок по закінченню співбесіди підписується вступником та екзаменаторами. Результати проведення співбесіди оформлюються протоколом.

Вступнику на співбесіді задають як найменше три питання. Якщо члени комісії незадоволені відповідями вступнику додатково задають питання, поки не буде встановлений рівень знань абітурієнта.

Результати співбесіди з вступниками оцінюються як: „рекомендувати до зарахування” або „не рекомендувати до зарахування”. Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її проведення. Апеляції на результати співбесіди не приймаються.

Перескладання співбесіди не дозволяється. Протокол та аркуш співбесіди, підписаний абітурієнтом та членами комісії з проведення співбесіди, зберігається в особистій справі вступника.

Рішення приймальної комісії про зарахування вступників, які пройшли співбесіду за результатами виявлених знань, приймається на її засіданні і оформляється протоколом, на підставі якого видається наказ директора про зарахування до складу студентів.

Положення про проведення співбесіди для вступу до ВСП «Маловисторопський фаховий коледж імені П.С. Рибалка Сумського НАУ» в форматі PDF

Відповідальний секретар

приймальної комісії

Шейчин І.А.

 
Відеодайджест

Офіційні представництва
Банер
Банер
Наші партнери