Сумський НАУ
Правила прийому
Дистанційний вступ
Банер
Історія коледжу
Банер
Наша гордість
Банер

Положення про критерії оцінки абітурієнтів при проведенні співбесіди з біології на основі базової загальної середньої освіти у 2023 році

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

«МАЛОВИСТОРОПСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ П.С. РИБАЛКА СУМСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

ПОЛОЖЕННЯ

про критерії оцінки абітурієнтів

при проведенні співбесіди з біології

на основі базової загальної середньої освіти

у 2023 році

Співбесіда з біології проводиться при вступі на спеціальності «Агрономія», «Технологія виробництва та переробки продуктів тваринництва», «Ветеринарна медицина». Співбесіда з біології проводиться в усній формі. Питання до співбесіди формуються на основі Програми з біології для вступних випробувань на базі загальноосвітніх навчальних закладів

Абітурієнт, що проходить співбесіду, повинен продемонструвати:

1. Знання основних понять, закономірностей і законів, що стосуються структури, життєдіяльності і розвитку живої природи, процесів еволюції, явищ спадковості і мінливості.

2. Знання будови і життєдіяльності прокаріотів та еукаріотів - рослин, грибів, тварин і людини; знання класифікації рослинного і тваринного світу.

Згідно зазначених орієнтирів виділено чотири рівні знань абітурієнтів: високий, достатній, середній, початковий.

Високий (допускається незначна кількість помилок - не більше 1-2) абітурієнт дає повні, конкретні, логічні відповіді, використовує додаткову інформацію з даної теми, виявляє уміння відстояти свою думку, пов’язати матеріал теми з сучасним станом подій у світі, розвитку країни, галузі тощо, креативне мислення, уміння висловити власну думку і знання, уміння переосмислювати масиви інформації.

Достатній (середній рівень з кількома помилками): – абітурієнт дає повні, конкретні відповіді, може використовувати додаткову інформацію з даної теми. Можливе використання для виступів інформації із сучасних джерел, підняття актуальних питань з теми, уміння відстояти свою думку, пов’язати матеріал теми з сучасним станом галузі знань, уміння висловити власну думку і знання тощо.

Середній (непогано, але із значною кількістю недоліків) – абітурієнт дає достатні відповіді. Обмежується матеріалом підручника.

Початковий («незадовільно») - потрібно працювати перед тим, як отримати позитивну оцінку, необхідна серйозна подальша робота.

Якщо абітурієнт виявляє високий або достатній рівень знань його рекомендують до зарахування.

При середньому або початковому рівні знань абітурієнт рекомендації до зарахування не отримує.

Голова предметної

комісії з біології: Опімах О.Г.

Положення про критерії оцінки абітурієнтів при проведенні співбесіди з біології на основі базової загальної середньої освіти у 2023 році в форматі PDF

 
Відеодайджест

Бібліотека коледжу
Офіційні представництва
Банер
Банер
Наші партнери