Сумський НАУ
Правила прийому
Дистанційний вступ
Банер
Історія коледжу
Банер
Наша гордість
Банер

Програма школи молодого викладача

ПРОГРАМА
школи молодого викладача

Основні напрямки роботи школи молодого викладача:
Здійснення заходів з поглиблення педагогічних знань, методології навчання, вивчення директивних матеріалів, відповідних документів Міністерства освіти і науки України.
Вивчення теорії, практики та методики навчання, психології, етики, аналіз програмних документів з питань педагогічної роботи, формування у викладачів-початківців фахових умінь і навичок.
Поглиблення науково-теоретичної підготовки з дисципліни та методики її викладання, поповнення знань із суміжних предметів та дисциплін.
Науково-методична робота з вивчення узагальненого перспективного педагогічного досвіду, визначення шляхів його творчого використання.
Здійснення заходів щодо підвищення освітнього, науково-методичного та культурного рівня викладача-початківця.
Організація проведення семінарів, оглядів, конкурсів, екскурсій, професійних змагань тощо.

Завдання школи молодого викладача:
ознайомити викладача-початківця з історією розвитку освіти;
привернути увагу слухачів до вивчення науково-педагогічної спадщини українських та світових педагогів;
надати допомогу у формуванні вмінь застосовувати теоретичні знанняу конкретній практичній педагогічній діяльності;
сприяти набуттю викладачами-початківцями практичних навичок, необхідних для практичної роботи;
ознайомити із сучасними засобами навчання, сприяти засвоєнню методики їх використання;
ознайомити із сучасними нетрадиційними методами і прийомами навчання, формами організації навчальної діяльності студентів на занятті, новими педагогічними технологіями;
ознайомити викладачів-початківців з перспективним педагогічним досвідом;
надати можливість обговорення новинок педагогічної літератури, творчих здобутків інших викладачів;
організувати творчу зустріч із досвідченими викладачами – носіями перспективного досвіду;
поступово залучати педагогів-початківців до науково-дослідницької, експериментальної та пошукової діяльності з питань педагогіки, психології, окремих методик викладання;
озброїти початківців навичками самомоніторингу своєї навчально-виховної діяльності, моніторингу та аналізу рівня навчальних досягнень студентів, їхнього загального розвитку та вихованості.

Тема Зміст Форми та методи Термін
1 Загальні засади організації навчання 1.1. Нормативно-правова база: Закони Укра­їни «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту» Бесіда, інструктаж Вересень-жовтень
Савенко Ю.П. 1.2. Правила внутрішньою роз­порядку, охорона праці в навчальному закладі
Ромасенко Т.В.
2 Організація навчально-виховного процесу з дисципліни 2.1. Структура навчальної програми з дисципліни. Практичні заняття, тренінг Вересень-жовтень
Савенко Ю.П. 2.2. Складання робочої програми.
Опімах О.Г. 2.3. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів.
Губа Ю.І. 2.4. Ведення навчальної документації.
2.5. Портфоліо викладача
3 Процес навчання 3.1. Структура процесу навчання. Теоретичний семінар, круглий стіл Листопад
Савенко Ю.П. 3.2. Компоненти навчання.
Савченко Н.С. 3.3. Принципи та правила навчання.
Ващенко Л.Д. 3.4. Функції навчання.
3.5. Етапи навчального процесу.
3.6. Рушійні сили навчання

Викладачі, учасники школи молодого викладача

Викладач Рік початку педагогічної діяльності Освіта, навчальний заклад,рік закінчення Навчальна дисципліна Керівник
1. Губа О.П. Кулініч М.І.
Степаненко М.Д.
2. Глущенко Д.О. Ромасенко Т.В.
Калініченко Л.Є
3. Карпенко Б.М. Ромасенко Т.В.
Калініченко Л.Є
Михайлик В.О.
4. Карпенко Л.В. Кілініч М.І.
Опімах О.Г.
Губа Ю.І.
5. Мурник Л.В. Ромасенко Т.В.
Калініченко Л.Є.


 
Відеодайджест

Бібліотека коледжу
Офіційні представництва
Банер
Банер
Наші партнери