Сумський НАУ
Правила прийому
Дистанційний вступ
Банер
Історія коледжу
Банер
Наша гордість
Банер

План роботи методичної ради Маловисторопського коледжу імені П.С. Рибалка СНАУ на 2019–2020 навчальний рік

ПЛАН РОБОТИ
методичної ради Маловисторопського коледжу імені П.С. Рибалка СНАУ на 2019–2020 навчальний рік

Термін виконання Зміст засідання відповідальний
1. 06.09.19. 1. Удосконалення методики використання електронних комунікацій в навчальному процесі, організація роботи по функціонуванню сайту коледжу. Доценко В.В.
2. Аналіз виконання викладачами коледжу індивідуальних планів роботи. Визначення рейтингової оцінки викладача за 2019-2020 навчальний рік відповідно нового Положення про рейтингову оцінку навчальної діяльності викладачів коледжу. Савенко Ю.П., Доценко В.В.
3. Розподіл питань між членами методичної ради для підготовки їх до розгляду на засіданнях педагогічної ради коледжу. Ромасенко Т.В
2. 27.09.19. 1. Обговорення та затвердження заходів щодо організації підготовки педагогічних працівників про проходження чергової атестації. Савенко Ю.П.
2. Про роль циклових комісій в організації якісної навчальної діяльності студентів. Ромасенко Т.В., голови циклових комісій
3. Про підготовку та проведення батьківських зборів з питань адаптації студентів нового набору до умов навчання в коледжі. Доценко В.В.
3. 25.10.19. 1. Аналіз контрольного заміру знань з метою виявлення рівня залишкових знань у студентів за шкільний курс та   навчальних дисциплін, що вивчалися в ІІ семестрі 2018-2019 навчального року. Ромасенко Т.В., Бадьорний О.П.
2. Особливості   та етапи здійснення   психолого-педагогічного супроводу студентів груп нового набору в період адаптації до навчання. Михайлик В.О., Опімах О.Г.
3. Про організацію стажування та підвищення кваліфікації викладачами коледжу в 2019-20 н. р. Савенко Ю.П.
4. Про організацію співпраці з кафедрами Сумського НАУ, навчально-науково-виробничою компанією « Кернел», компанією « Ефективні технології у тваринництві» Глущенко Д.О.
4. 20.12.19. 1. Аналіз   освітньої діяльності викладача Гусак О.О., результати перевірки методичного забезпечення та рівня проведення занять з предмета « Інформатика». Савенко Ю.П., Ромасенко Т.В., Опімах О.Г.
2. Про стан виховної роботи в гуртожитку коледжу. Михайлик В.О.
3. Про якість підготовки навчально- методичної документації, навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін, створення електронних портфоліо, використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Савенко Ю.П.
5. 24.01.20. 1. Про якість виконання індивідуальних планів роботи викладачів за перший семестр. Голови циклових комісій, Ромасенко Т.В.
2. Організація практичної підготовки студентів коледжу, проведення занять в умовах реального виробництва. Глущенко Д.О.
3. Про професійний розвиток викладачів коледжу: участь у методичних об’єднаннях, тренінгах, семінарах та предметних олімпіадах. Савенко Ю.П.
6. 21.02.20. 1. Про ефективність роботи ради студентського самоврядування коледжу. Михайлик В.О.
2. Про стан викладання навчального предмета «Захист Вітчизни»» та його роль у формуванні національно-патріотичної свідомості студентів. Савенко Ю.П., Ромасенко Т.В., Опімах О.Г.
3. Про підготовку студентів ІІ курсу до проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання. Опімах О.Г.
7. 20.03.20. 1. Про наслідки організації та проведення практичної підготовки студентів, стан дослідницької та пошукової роботи в коледжі. Глущенко Д.О., Доценко В.В.
2. Про стан   викладання спеціальних дисциплін та ефективність проведення лабораторних і практичних занять при підготовці фахівців заочної форми навчання. Савченко М.Ф.
3. Організація гурткової роботи в коледжі. Савенко Ю.П.
8. 24.04.20. 1. Про результати проведення дистанційного заміру фахових знать. Он-лайн тестування студентів випускних груп. Бабкіна І.М., Ващенко Л.Д.
2. Про результати участі педагогічного колективу у конкурсі професійної майстерності «Педагогічний Оскар». Савенко Ю.П.
3. Про особливості виховної роботи в коледжі Михайлик В.О.
9. 22.05.20. 1. Підготовка до звітів про роботу циклових комісій щодо реалізації методичних проблем на 2019 – 2020 н. р. Савенко Ю.П., голови циклових комісій
2. Про наслідки   роботи бібліотеки коледжу щодо покращення якості підготовки фахівців. Ромасенко Т.В.
3. Про якість виконання індивідуальних планів роботи та планів самоосвіти викладача за 2 семестр. Ромасенко Т.В.
10. 19. 06.20. 1. Про підготовку методичних матеріалів на конкурс професійної майстерності « Педагогічний Оскар» Савенко Ю.П.
2. Заслухали звіти:
- про роботу навчально-методичного кабінету; Савенко Ю.П.
- про організацію виховної роботи в коледжі; Савченко Н.С.
- про якість контролю за освітнім процесом у коледжі Ромасенко Т.В.
 
Відеодайджест

Бібліотека коледжу
Офіційні представництва
Банер
Банер
Наші партнери